Gå till huvudinnehållet

Slimminge Skytteförening


Bidrag från Christer Nilsson, Skurup augusti 2010.

 

 

Ett gammalt vykort (Slimmingeboken 2) samt några gamla annonser omkring 1900 och att fältskyttebanan låg uppe vid den gamla allmänningen vid Hejdan var väl allt som var känt.

Efter en tur till biblioteket i Ystad fann jag följande i Ystads Allehanda från våren 1901.

 

Slimminge skytteförening bildades sistlidne söndag i Slimminge socken med omnäjd. På utsända listor hade antecknat sig 64 medlemmar. Ock så har denna förening alla utsikter till framgång, då den har förmånen att inom sig räkna åtskilliga övade skyttar.
Medlemmarna sammanträdde i Slimminge kommunalrum.

Mötet öppnades av folkskollärare H. Nordlund i Stenberget, som även utsågs att leda dagens förhandlingar; till att föra dagens protokoll utsågs folkskollärare F. Kromnow, Skönabäck.

Efter ett längre anförande av hr. Nordlund angående frivilliga skytterörelsen i vårt land framlade han förslag till stadgar, som antogs. Inträdesavgiften bestämdes till 1 kr. som genast av 42 närvarande medlemmar erlades. Årsavgiften bestämdes till 1 kr. 50 öre för så väl aktiva som passiva medlemmar samt årsavgift en gång för alla med 15 kr.

Det beslöts att årliga möten skulle hållas i mars samt revisionen var avslutad senast i medio av februari. Förslag till ändring av stadgarne skall vara styrelsen inlämnadt senast sagda tid.

 

Sedan stadgarne blivit antagna företogs styrelseval. Till ordförande valdes folkskollärare Henning Nordlund, Stenbärget, till ledamöter landtbrukarne Lars Kristensson, Svensmaden, Nils Larsson å nr. 31 och Ola Persson å nr. 3 Slimminge, handlande H. Nilsson, Leröd, inspektor Sv. Jönsson, Ågerup och folkskollärare Fr. Kromnow, Skönabäck.

 

Styrelsen utsåg till v. ordförande ovan nämnde Kristensson och till kassör Nils Larsson.

Till styrelse suppleanter valdes handlande O. Trulsson, Slimminge och lantbruk. Helge Jönsson i Klämman. Revisorer blevo handl. Frans Andersson, Slimminge, och lantbrukare Lars Andersson, Leröd; deras suppleanter blevo smedmästare M.B. Holmgren och mjölnare Johan Kristoffersson i Slimminge.

 

Sedan stadgarne blivit godkända av skytteförbundet för Skåne komma skjutövningarna att taga sin början så snart lämplig plats för skjutbana hunnit anskaffas. De, som ej anträffas med listorna, kunna anmäla sig hos föreningens ordförande.

Gå tillbaka

Kontakta oss gärna vid frågor!

E-post: styrelsen@slimminge.se

 

Postadress:

Slimminge 661, 274 92 Skurup
c/o Maria Olsson

 

Org.nr 848001-1199

BG nr 5168-2524

Planerade aktiviteter

Slimminge byalag försöker alltid planera in roliga aktiviteter under årets alla månader.

 

Gå till sidan ”Årets program” för att visa samtliga planerade aktiviteter för det här året!

Senaste kommentarerna

Copyright © 2023 Slimminge byalag. All rights reserved.
Designed by Hillside Peak