Gå till huvudinnehållet

Slimminge nya kyrkklockor (1905)


Från Ystads Allehanda

..blevo den 13 dennes upphängda i nybyggda kyrkans torn och provringdes samma dag kl. 3 e.m., vilket hördes mycket högtidligt i näjden. Klockorna som trampas, befunnes var väl tonstämda.

 

Den stora (med ton Fiss), som skänkts av Kristen Larsson i Slimmingeby, väger 787 kilo, har kostat 2000 kr och bär följande inskription: ”Skänkts år 1905, då Oskar II var Sveriges konung, av landtbrukaren Kristen Larsson i Slimminge; församlingens kyrkoherde Johan Björkman, dess komminister Knut Forsberg” samt bibelvärset ”Gån in i Herrans portar med täckelse, i hans gårdar med lov”.

Den andra klockan, som blivit omgjuten på kyrkans bekostnad, väger 459 kilo (ton A) samt bär följande inskription ” EXCELSIS SOLI DEO GLORIA” på ena sidan, ”An 1753, Tå Adolph Fredrick Sveriges Konung var, blef Jag till Slimminge kyrka am Guten warande härskap här på Brödda. Baron her Jakob Lundvig Macklier. Häradsprosten  Kyrkoherde Mårten Lindvall” ; å andra sidan av klockan ”Ifrå solens uppgång allt intill nedergången vare herrans namn lofvadt. Psalm 113 v. 3. Guten af Kongl. previligerad Stuck- och Klockgjutare Andreas Wetterkrantz Ano 1753 N:o 245”.

 

Dessa kyrkklockor, som äro av god klang och fin metall av bästa beskaffenhet, göra den kända firman i Lybeck, som härstammar från Snårestad, all heder.

Klockorna, som lämnats här tull- och fraktfritt, ha i tull och frakt från Tyskland kostat cirka 700 kronor.

 

Christer Nilsson, Skurup  maj 2013

Gå tillbaka

Kontakta oss gärna vid frågor!

E-post: styrelsen@slimminge.se

 

Postadress:

Slimminge 661, 274 92 Skurup
c/o Maria Olsson

 

Org.nr 848001-1199

BG nr 5168-2524

Planerade aktiviteter

Slimminge byalag försöker alltid planera in roliga aktiviteter under årets alla månader.

 

Gå till sidan ”Årets program” för att visa samtliga planerade aktiviteter för det här året!

Senaste kommentarerna

Copyright © 2023 Slimminge byalag. All rights reserved.
Designed by Hillside Peak