Gå till huvudinnehållet

Nykterhetsfest 1899


Nykterhetsfest var i söndags anordnad av godtemplarlogen ”Slimminge Framtid”  i Brodda skog. Godtemplarlogerna ”Mackleans Minne” från Sandåkra och ”Enigheten” från Skurup anlände med var sin fana och slöto sig till festlogens medlemmar vid Brodda, varefter procesionen med tre fanor och musik i spetsen tågade till den vackra skogen, som av nykterhetsälskande och humane kammarjunkaren V. von Haffner gratis upplåtits för festens hållande. Festtåget anlände till skogen vid 3-tiden, då en stor del folk anländt.

Sedan musiken spelat ett par nummer öppnades mötet av Anna Sandberg från Skurup med ett deklamationsstycke, varefter herr A. Olsson från Skurup höll ett kort, men mycket innehållsrikt tal och invigde föreningen ”Slimminge Framtids” nya fana. Fanan är blå till färgen med gula emblemer och inskriptioner i det blå fältet. Festtalet hölls av fröken Anna Sandberg och avslutningstalet av hr. A. Olsson. Musiken spelades upp till dans. En deputation tackade kammarjunkaren för hans tillmötesgående att upplåta skogen.

 

Skurup 2010-06-19  Christer Nilsson

Gå tillbaka

Kontakta oss gärna vid frågor!

E-post: styrelsen@slimminge.se

 

Postadress:

Slimminge 661, 274 92 Skurup
c/o Maria Olsson

 

Org.nr 848001-1199

BG nr 5168-2524

Planerade aktiviteter

Slimminge byalag försöker alltid planera in roliga aktiviteter under årets alla månader.

 

Gå till sidan ”Årets program” för att visa samtliga planerade aktiviteter för det här året!

Senaste kommentarerna

Copyright © 2024 Slimminge byalag. All rights reserved.
Designed by Hillside Peak