Gå till huvudinnehållet

Dans och velocipedtävling


Ystads Allehanda: Har roat mig med bl.a att läsa gamla Ystads Allehanda och hittar då och då något kul.
Gamla dansbanor ligger mig varmt om hjärtat ( har aldrig själv tagit ett danssteg).

Har hittat följande från trakten (inte bara Slimminge):

1893 ”Stor danstillställning i Svaneholmsskog, musik av Skurups Arbetareför. orkester”.

 

1893 Frankhults Skog (Trunnerup). ”Söndagen den 16 dennes förevisas ett så storartat fyrvärkeri, att dylikt aldrig blivit sett i näjden. Kapplöpning i säckar. På aftonen upplyses skogen av bengaliska lyktor och tjärtunnor avbrännas. Kl 4 börjar dansen, varvid musiken utföres av två fiolister, en flöjtblåsare och en trumslagare” (säkert vackert).

 

När det gäller Svensmaden trodde jag först att det var mest omkring 1900 som där dansades. Men jag har hittat uppgifter från 1882 till ca. 1905.
Följande annons YA 14 augusti 1896:

Svensmadens Tivoli, söndagen den 30 augusti 4 e.m. anordnas en större kapplöpning å bicykel, varvid trenne pris utdelas, första pris 15 kr. andra 10 kr. och tredje 5 kr. Ingen som förut erhållit pris å bicykelkörning äger rättighet att deltaga i denna tävling. 1 kr. i insats för deltagande i tävlingen. Till banan som blir inhägnad, kommer entrén att bliva 50 öre inom strecket s.k sadelplatsen, samt 25 öre utom strecket, 15 öre för barn. Fin musik. Restauration tillgänglig. Kl 5 e.m börjar dansen 2:ne brädbanor mot vanlig avgift. Skogen illumineras på kvällen. L. Svensson
L. Svensson var Skurups nöjespappa, hade även dansbana på Hyltaskog.

 

Dagen efter stod det i YA. ”En hel mängd personer hade i söndags  lockats till det natursköna Svensmadens skog, där velociped tävling var anordnad av arrendator restauratör L. Svensson i Skurup. Dagen var strålande vacker och ett 20 tal bicyklar hade infunnit sig.

Tävlingsbanan var anordnad på en klövervall intill skogen, en ojämn och knagglig plats, så att de fleste sportmännen drogo sig tillbaka och ville icke ingå som tävlare, men till sist anmälde sig dock tre, så att tävlingen kunde försiggå. Banans längd var ca. 400 meter. Resultatet utföll sålunda att första priset 15 kr togs av hr.

Bergström från Rydsgård, som tillryggalade banan på 7 min 14 sekunder, andra priset 10 kr, togs av August Persson från Torsjö tid 7 min. 16 sekunder och tredje priset 5 kr utdelades till Alfred Svensson från Malmö som hann fram först om 8 min.

Prisdomare voro nämndeman Jöns Larsson och kommunalordf. Jöns Månsson från Slimminge samt landtbrukare Lars Mårtensson från Ekarp.

 

Efter tävlingen spelade musiken upp till dans, som flitigt träddes på de tvä rymliga dansbanorna. Om söndag skall ett större rösträtts och nykterhetsmöte anordnas.

Så kunde det gå till på  den tiden, något att ta upp igen??

 

Christer Nilsson, augusti 2009

Gå tillbaka

Kontakta oss gärna vid frågor!

E-post: styrelsen@slimminge.se

 

Postadress:

Slimminge 661, 274 92 Skurup
c/o Maria Olsson

 

Org.nr 848001-1199

BG nr 5168-2524

Planerade aktiviteter

Slimminge byalag försöker alltid planera in roliga aktiviteter under årets alla månader.

 

Gå till sidan ”Årets program” för att visa samtliga planerade aktiviteter för det här året!

Senaste kommentarerna

Copyright © 2024 Slimminge byalag. All rights reserved.
Designed by Hillside Peak