Gå till huvudinnehållet

Christen ”Ed” Larsson del 3


Har hittat mer information om denna man, nedanstående artikel är något ironiskt skrivet, från YA 1905.

 

Skall det bli själaringning i Slimminge

liksom en gång i Hannas? Kyrkklockan i Slimminge har som redan blivit nämndt sändts till Tyskland för om omgjutning, och den nya klockan vartill medel skänkts av den rike mannen Chr. Larsson, blir icke färdig förr än nästa månad eller kanske inte förr än nyår.

Det är nu i lövfällningens tid och då gör som bekant döden ofta sina påhälsningar.

 

Någon själaringning kan då i denna församling icke bestås den avlidne. En ung kan snart dö och en gammal kan inte längre leva. Om det nu hände en fattig hederlig människa, vore det väl inte så fasligt, om hon skulle undvara själaringningen, men man tänke sig att det skulle hända en av de gods och pänningstarke, exempelvis själva Chr. Larsson som offra hela 2000 kr. för att få en ordentlig ringning för sin själ en gång, och det nu skulle slumpa sig att han skulle bli alldeles utan denna ära!

Kanske han, som ju är en försiktig och klok man, vid detta kritiska tillfälle låtit så förordna i sitt nya testamente, att alla de många där ihågkomna skola i samlad kör utföra en hederlig själaringning åt honom. Ty han naturligtvis varken vill eller kan fordra sina många gäldenärer att deltaga i denna ceremoni.

 

Vi hoppas emellertid och önska uppriktigt att han får leva länge och höra sin egen vackra klocka ringa till det nya tämplets invigning o sedan många gånger ringa samman unga och gamla till gudstjenst i den nya vackra kyrkan.

 

Ur YA 1906

 

Vackert handlat

Vackert handlat kan man säga att det var av landtbrukaren Christen Larsson i Slimmingeby då han häromdagen, sedan han sålt sina övriga i Slimmingeby belägna fastigheter till bryggeriägaren N. Nilsson och landtbrukaren Nils Larsson därstädes, till sin mångåriga hushållerska Matilda Andersson genom gåvobrev överlät äganderätten till sitt inuti Skönabäcks ägor belägna hemman 73/4000 mantal Pinan. Heder år sådana husbönder, som förstå värdera ett ärligt, troget tjänstejons arbete!

 

November 2012 /Christer Nilsson

Gå tillbaka

Kontakta oss gärna vid frågor!

E-post: styrelsen@slimminge.se

 

Postadress:

Slimminge 661, 274 92 Skurup
c/o Maria Olsson

 

Org.nr 848001-1199

BG nr 5168-2524

Planerade aktiviteter

Slimminge byalag försöker alltid planera in roliga aktiviteter under årets alla månader.

 

Gå till sidan ”Årets program” för att visa samtliga planerade aktiviteter för det här året!

Senaste kommentarerna

Copyright © 2024 Slimminge byalag. All rights reserved.
Designed by Hillside Peak