Slimmingearkivet

Under den här rubriken samlar vi notiser, artiklar, minnen och annat som har att göra med det gamla Slimminge. Det mesta här kommer från byalagets skickliga arkivhundar.

Välkommen att botanisera. Vi lägger upp mer efterhand.

Välkommen också att själv deltaga med några rader. Skicka ett mail till webmastern på webmoster(at)slimminge.org. Glöm inte signera ditt bidrag.

Från Ystads Allehanda 1899
Nykterhetsfest var i söndags anordnad av godtemplarlogen ”Slimminge Framtid”  i Brodda skog. Godtemplarlogerna ”Mackleans Minne” från Sandåkra och ”Enigheten” från Skurup anlände med var sin fana och slöto sig till festlogens medlemmar vid Brodda, varefter procesionen med tre fanor och musik i spetsen tågade till den vackra skogen, som av nykterhetsälskande och humane kammarjunkaren V. von Haffner gratis upplåtits för festens hållande. Festtåget anlände till skogen vid 3-tiden, då en stor del folk anländt.
         Sedan musiken spelat ett par nummer öppnades mötet av Anna Sandberg från Skurup med ett deklamationsstycke, varefter herr A. Olsson från Skurup höll ett kort, men mycket innehållsrikt tal och invigde föreningen ”Slimminge Framtids” nya fana. Fanan är blå till färgen med gula emblemer och inskriptioner i det blå fältet. Festtalet hölls av fröken Anna Sandberg och avslutningstalet av hr. A. Olsson. Musiken spelades upp till dans. En deputation tackade kammarjunkaren för hans tillmötesgående att upplåta skogen.
Skurup 2010-06-19  Christer Nilsson

Copyright © 2018 Slimminge Byalag. Alla rättigheter reserverade