Slimmingearkivet

Under den här rubriken samlar vi notiser, artiklar, minnen och annat som har att göra med det gamla Slimminge. Det mesta här kommer från byalagets skickliga arkivhundar.

Välkommen att botanisera. Vi lägger upp mer efterhand.

Välkommen också att själv deltaga med några rader. Skicka ett mail till webmastern på webmoster(at)slimminge.org. Glöm inte signera ditt bidrag.

Från YA 1897 
Kortspelare: Även i år under tjenarnes frivecka hade Slimminge med omnäjd besök av de varje år sig regelbundet infinnande kortspelarne, som säkerligen här på orten måste göra fina ”affärer”, enär de alltid gästa dessa bygder. De gjorde sin uppvaktning på var enda tillställning och klådde de onyktre drängarna värre en någonsin förut. Så sägas två drängar på ett par nätter hava spelat bort allt vad de hade över på sin årslön. Det är ju klart att, så länge den lediga jonen icke taga sig i akt utan inlåta sig i spel med för dem obekanta personer, skall trakten icke bliva befriadt från dessa parasiter, som tagit till födkrok att genom kortspel, kanske falskspelning, locka rån obetänksamme ynglingar vad de med helt års svett o möda förtjenat.

Christer Nilsson, december 2009

Copyright © 2018 Slimminge Byalag. Alla rättigheter reserverade