Slimmingearkivet

Under den här rubriken samlar vi notiser, artiklar, minnen och annat som har att göra med det gamla Slimminge. Det mesta här kommer från byalagets skickliga arkivhundar.

Välkommen att botanisera. Vi lägger upp mer efterhand.

Välkommen också att själv deltaga med några rader. Skicka ett mail till webmastern på webmoster(at)slimminge.org. Glöm inte signera ditt bidrag.

skytteforeing slimminge 
 
Bidrag från Christer Nilsson, Skurup augusti 2010
 
(Klicka på bilden för att se den större/högupplöst)
 
Ett gammalt vykort (Slimmingeboken 2) samt några gamla annonser omkring 1900 och att fältskyttebanan låg uppe vid den gamla allmänningen vid Hejdan var väl allt som var känt.
Efter en tur till biblioteket i Ystad fann jag följande i Ystads Allehanda från våren 1901.
 
     Slimminge skytteförening bildades sistlidne söndag i Slimminge socken med omnäjd. På utsända listor hade antecknat sig 64 medlemmar. Ock så har denna förening alla utsikter till framgång, då den har förmånen att inom sig räkna åtskilliga övade skyttar.
     Medlemmarna sammanträdde i Slimminge kommunalrum. Mötet öppnades av folkskollärare H. Nordlund i Stenberget, som även utsågs att leda dagens förhandlingar; till att föra dagens protokoll utsågs folkskollärare F. Kromnow, Skönabäck. Efter ett längre anförande av hr. Nordlund angående frivilliga skytterörelsen i vårt land framlade han förslag till stadgar, som antogs. Inträdesavgiften bestämdes till 1 kr. som genast av 42 närvarande medlemmar erlades. Årsavgiften bestämdes till 1 kr. 50 öre för så väl aktiva som passiva medlemmar samt årsavgift en gång för alla med 15 kr. Det beslöts att årliga möten skulle hållas i mars samt revisionen var avslutad senast i medio av februari. Förslag till ändring av stadgarne skall vara styrelsen inlämnadt senast sagda tid.
       Sedan stadgarne blivit antagna företogs styrelseval. Till ordförande valdes folkskollärare Henning Nordlund, Stenbärget, till ledamöter landtbrukarne Lars Kristensson, Svensmaden, Nils Larsson å nr. 31 och Ola Persson å nr. 3 Slimminge, handlande H. Nilsson, Leröd, inspektor Sv. Jönsson, Ågerup och folkskollärare Fr. Kromnow, Skönabäck .
       Styrelsen utsåg till v. ordförande ovan nämnde Kristensson och till kassör Nils Larsson.
Till styrelse suppleanter valdes handlande O. Trulsson, Slimminge och lantbruk. Helge Jönsson i Klämman. Revisorer blevo handl. Frans Andersson, Slimminge, och lantbrukare Lars Andersson, Leröd; deras suppleanter blevo smedmästare M.B. Holmgren och mjölnare Johan Kristoffersson i Slimminge.
        Sedan stadgarne blivit godkända av skytteförbundet för Skåne komma skjutövningarna att taga sin början så snart lämplig plats för skjutbana hunnit anskaffas. De, som ej anträffas med listorna, kunna anmäla sig hos föreningens ordförande.
 

Copyright © 2018 Slimminge Byalag. Alla rättigheter reserverade