Slimmingearkivet

Under den här rubriken samlar vi notiser, artiklar, minnen och annat som har att göra med det gamla Slimminge. Det mesta här kommer från byalagets skickliga arkivhundar.

Välkommen att botanisera. Vi lägger upp mer efterhand.

Välkommen också att själv deltaga med några rader. Skicka ett mail till webmastern på webmoster(at)slimminge.org. Glöm inte signera ditt bidrag.

Christen ”Ed” Larsson del 3

Har hittat mer information om denna man, nedanstående artikel är något ironiskt skrivet, från YA 1905.

Skall det bli själaringning i Slimminge

liksom en gång i Hannas? Kyrkklockan i Slimminge har som redan blivit nämndt sändts till Tyskland för om omgjutning, och den nya klockan vartill medel skänkts av den rike mannen Chr. Larsson, blir icke färdig förr än nästa månad eller kanske inte förr än nyår. Det är nu i lövfällningens tid och då gör som bekant döden ofta sina påhälsningar.

Någon själaringning kan då i denna församling icke bestås den avlidne. En ung kan snart dö och en gammal kan inte längre leva. Om det nu hände en fattig hederlig människa, vore det väl inte så fasligt, om hon skulle undvara själaringningen, men man tänke sig att det skulle hända en av de gods och pänningstarke, exempelvis själva Chr. Larsson som offra hela 2000 kr. för att få en ordentlig ringning för sin själ en gång, och det nu skulle slumpa sig att han skulle bli alldeles utan denna ära!

Kanske han, som ju är en försiktig och klok man, vid detta kritiska tillfälle låtit så förordna i sitt nya testamente, att alla de många där ihågkomna skola i samlad kör utföra en hederlig själaringning åt honom. Ty han naturligtvis varken vill eller kan fordra sina många gäldenärer att deltaga i denna ceremoni-

Vi hoppas emellertid och önska uppriktigt att han får leva länge och höra sin egen vackra klocka ringa till det nya tämplets invigning o sedan många gånger ringa samman unga och gamla till gudstjenst i den nya vackra kyrkan.

 

Ur YA 1906

Vackert handlat

kan man säga att det var av landtbrukaren Christen Larsson i Slimmingeby då han häromdagen, sedan han sålt sina övriga i Slimmingeby belägna fastigheter till bryggeriägaren N. Nilsson och landtbrukaren Nils Larsson därstädes, till sin mångåriga hushållerska Matilda Andersson genom gåvobrev överlät äganderätten till sitt inuti Skönabäcks ägor belägna hemman 73/4000 mantal Pinan. Heder år sådana husbönder, som förstå värdera ett ärligt, troget tjänstejons arbete!

 

November 2012 /Christer Nilsson

Copyright © 2018 Slimminge Byalag. Alla rättigheter reserverade