Slimmingearkivet

Under den här rubriken samlar vi notiser, artiklar, minnen och annat som har att göra med det gamla Slimminge. Det mesta här kommer från byalagets skickliga arkivhundar.

Välkommen att botanisera. Vi lägger upp mer efterhand.

Välkommen också att själv deltaga med några rader. Skicka ett mail till webmastern på webmoster(at)slimminge.org. Glöm inte signera ditt bidrag.

SLIMMINGE NYA KYRKKLOCKOR (1905).

Från Ystads Allehanda

..blevo den 13 dennes upphängda i nybyggda kyrkans torn och provringdes samma dag kl. 3 e.m., vilket hördes mycket högtidligt i näjden. Klockorna som trampas, befunnes var väl tonstämda.
Den stora (med ton Fiss), som skänkts av Kristen Larsson i Slimmingeby, väger 787 kilo, har kostat 2000 kr och bär följande inskription: ”Skänkts år 1905, då Oskar II var Sveriges konung, av landtbrukaren Kristen Larsson i Slimminge; församlingens kyrkoherde Johan Björkman, dess komminister Knut Forsberg” samt bibelvärset ”Gån in i Herrans portar med täckelse, i hans gårdar med lov”
   Den andra klockan, som blivit omgjuten på kyrkans bekostnad, väger 459 kilo (ton A) samt bär följande inskription ” EXCELSIS SOLI DEO GLORIA” på ena sidan, ”An 1753, Tå Adolph Fredrick Sveriges Konung var, blef Jag till Slimminge kyrka am Guten warande härskap här på Brödda. Baron her Jakob Lundvig Macklier. Häradsprosten  Kyrkoherde Mårten Lindvall” ; å andra sidan av klockan ”Ifrå solens uppgång allt intill nedergången vare herrans namn lofvadt. Psalm 113 v. 3. Guten af Kongl. previligerad Stuck- och Klockgjutare Andreas Wetterkrantz Ano 1753 N:o 245”
   Dessa kyrkklockor, som äro av god klang och fin metall av bästa beskaffenhet, göra den kända firman i Lybeck, som härstammar från Snårestad, all heder.
Klockorna, som lämnats här tull- och fraktfritt, ha i tull och frakt från Tyskland kostat cirka 700 kronor.

Christer Nilsson, Skurup  maj 2013

Copyright © 2018 Slimminge Byalag. Alla rättigheter reserverade