Du hittar Slimminge bland de böljande backarna på väg upp mot Romeleåsen. Vi är cirka 150 invånare i en av de största byarna i Skurups kommun.

Redan på 1400-talet omnämns Slimminge i skrifter.
Det finns flera förklaringar på vad namnet Slimminge betyder. Några säger att marken var mager (slim) medan andra säger att det var slemt (dåligt) folk som utgjorde befolkning...

Vi är stolta över att ha en levande by.
Skolan finns mitt i byn sedan 1800-talet, det finns föräldrakooperativ, förskola och fritidshem.

Kyrkan byggdes i början av 1800-talet och dess grön-ärgade spira syns vida ikring. I utkanten av byn finns Johannamuseet - ett fantastiskt museum som grundats på det tekniska snillet och den bilälskande Manfred Almkvists samlingar.

Det finns mycket företagande i Slimminge och det vill vi spegla på de här sidorna tillsammans med allt annat liv som finns i vår by.

Vill du synas här på sidorna eller har du idéer så hör av dig till till oss >>

Slimminge från ovan
Slimminge-by sedd högt från ovan. (GoogleMaps) Se mer här >>

Copyright © 2018 Slimminge Byalag. Alla rättigheter reserverade