Hantering av personuppgifter inom Slimminge byalag

Slimminge byalag registrerar och sparar personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att vi skall kunna fylla vårt ändamål i byalaget. I medlemssammanhang handlar det om namn, adress, telefon och epost adresser. Dessa sparas under året och senast efter två år av obetald medlemsavgift, raderas uppgifterna från systemet. Uppgifterna hanteras av byalagets kassör.
När det gäller våra secondhand marknader sparas uppgifterna av marknadens administratörer. Kassören har uppgifterna i pappersform vid varje enskilt tillfälle endast tills utbetalningar är gjorda. Däremellan sparas endast säljarnummer, namn och kontonummer i byalagets banks system (Skurups sparbank).
När vi använder dina uppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.
Genom att betala medlemsavgiften och/eller avtala deltagande i secondhand marknader, ger du ditt samtycke till att ovanstående uppgifter sparas och hanteras som nämnts ovan. Ditt namn och kontaktuppgifter kan också komma att publiceras i programblad och på hemsida eller sociala medier om det behövs för att fullgöra ett evenemang. Du måste i övrigt godkänna om vi skall publicera något foto där det är tydligt vem fotot visar.
Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter, finns möjligheten att anmäla detta till datainspektionen. Du har alltid både som medlem och deltagare, rätt att begära ut de uppgifter som finns registrerade på dig. Dessa lämnas dock bara ut till dig personligen mot legitimation eller på annat sätt där identifikationen kan säkerställas.

Copyright © 2018 Slimminge Byalag. Alla rättigheter reserverade